Hoppa till innehåll

Muutoksia harmonoidun järjestelmän selityksiin sekä uusia luokittelusuosituksia ja -päätöksiä

Julkaisuajankohta 11.11.2019 11.13
Tiedote

Luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön

Tulliyhteistyöneuvosto (Maailman tullijärjestö, WCO) on hyväksynyt muutoksia harmonoidun järjestelmän selityksiin (HS-selitykset) ja uusia luokittelusuosituksia ja -päätöksiä. Luettelo näistä muutoksista, suosituksista ja päätöksistä on julkaistu komission tiedonannossa 2019/C 358/01, EUVL C 358, 22.10.2019, s. 1. Muutokset, suositukset ja päätökset tulevat sovellettaviksi tiedonannon julkaisupäivänä ja niiden kanssa ristiriidassa olevat sitovia tariffitietoja koskevat päätökset kumotaan.

Englanninkieliset muutosten, suositusten ja päätösten tekstit ovat tämän tiedotteen liitteinä. Suomeksi muutokset HS-selityksiin julkaistaan tullin käsikirjassa TKK III (Harmonoidun järjestelmän selityksiä) ja uudet luokittelusuositukset käsikirjassa TKK IV (Luokittelupäätöskokoelma) Tullin internet-sivuilla.

HS-selitysten muutokset (WCO)

Luokittelusuositukset:

INN-tuotteita koskevat luokittelupäätökset (WCO)

Lisätietoja:
Tavaran tullinimikkeet
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet