Hoppa till innehåll

Muutoksia harmonoidun järjestelmän selityksiin sekä uusia luokittelusuosituksia ja -päätöksiä

26.10.2018 13.32
Tiedote

Luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön

Tulliyhteistyöneuvosto (Maailman tullijärjestö, WCO) on hyväksynyt muutoksia harmonoidun järjestelmän selityksiin (HS-selitykset) sekä uusia luokittelusuosituksia ja -päätöksiä. Luettelo näistä muutoksista, suosituksista ja päätöksistä on julkaistu komission tiedonannossa 2018/C 385/01, EUVL C 385, 25.10.2018, s. 1. Muutokset, suositukset ja päätökset tulevat sovellettaviksi tiedonannon julkaisupäivänä ja niiden kanssa ristiriidassa olevat sitovia tariffitietoja koskevat päätökset kumotaan.

Englanninkieliset muutosten, suositusten ja päätösten tekstit ovat tämän tiedotteen liitteinä. Suomeksi muutokset HS-selityksiin julkaistaan tullin käsikirjassa TKK III (Harmonoidun järjestelmän selityksiä) ja uudet luokittelusuositukset käsikirjassa TKK IV (Luokittelupäätöskokoelma) Tullin internet-sivuilla.

HS-selitysten muutokset (pdf)
Luokittelusuositukset: uudet ja kumottu 3204.19/1.
Uusi luokittelupäätös  (pdf)
INN-tuotteita koskevat uudet luokittelupäätökset  (pdf)

Lisätietoja
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet