Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet samt nya klassificeringsuttalanden och -beslut

2.5.2018 10.34 | Publicerad på svenska 2.5.2018 kl. 11.01
Pressmeddelande

Klassificering enligt Kombinerade nomenklaturen

Tullsamarbetsrådet (Världstullorganisationen, WCO) har antagit ändringar i de förklarande anmärkningarna till HS-nomenklaturen samt nya klassificeringsuttalanden och -beslut. En förteckning över dessa ändringar, uttalanden och beslut finns publicerad i kommissionens meddelande 2018/C 146/01, EUT C 146, 26.4.2018, s. 1–3. Dessa ändringar, uttalanden och beslut blir tillämpliga den dag då meddelandet publiceras och de bindande klassificeringsbesked som är oförenliga med dem ska upphävas.

Texterna på engelska för dessa ändringar, uttalanden och beslut finns i bilagorna nedan. Ändringarna och de nya klassificeringsuttalandena finns tillgängliga på svenska på svenska tullverkets webbsida.

Ändringar och rättelse till förklarande anmärkningar till HS-nomenklaturen
Nya klassificeringsuttalanden: 59:e sammanträdet och 60:e sammanträdet
Nya klassificeringsbeslut - punkterna 9 och 37 i denna förteckning är nya klassificeringsbeslut
Nya klassificeringsbeslut gällande INN-produkter

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder