Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet samt nya klassificeringsuttalanden

30.4.2020 14.41
Pressmeddelande

Klassificering enligt Kombinerade nomenklaturen

Tullsamarbetsrådet (Världstullorganisationen, WCO) har antagit ändringar i de förklarande anmärkningarna till HS-nomenklaturen och nya klassificeringsuttalanden. En förteckning över dessa ändringar och uttalanden finns publicerad i kommissionens meddelande 2020/C 142/01, EUT C 142, 30.4.2020, s. 1.  Dessa ändringar och uttalanden blir tillämpliga den dag då meddelandet publiceras och de bindande klassificeringsbesked som är oförenliga med dem ska upphävas.

Texterna på engelska för dessa ändringar och uttalanden finns i bilagorna nedan. Ändringarna och de nya klassificeringsuttalandena finns tillgängliga på svenska på svenska tullverkets webbplats.

Mera information:
Varukoder
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder