Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet samt nya klassificeringsuttalanden

3.5.2019 10.20
Pressmeddelande

Klassificering enligt Kombinerade nomenklaturen

Tullsamarbetsrådet (Världstullorganisationen, WCO) har antagit ändringar i de förklarande anmärkningarna till HS-nomenklaturen samt nya klassificeringsuttalanden. En förteckning över dessa ändringar och uttalanden finns publicerad i kommissionens meddelande 2019/C 124/05, EUT C 124, 3.4.2019, s. 3. Dessa ändringar och uttalanden blev tillämpliga den dag då meddelandet publicerades och de bindande klassificeringsbesked som är oförenliga med dem ska upphävas.

Texterna på engelska för dessa ändringar och uttalanden finns i bilagorna nedan. Ändringarna och de nya klassificeringsuttalandena finns tillgängliga på svenska på svenska tullverkets webbsida.

Ändringar till förklarande anmärkningar till HS-nomenklaturen
Klassificeringsuttalanden

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder