Hoppa till innehåll

Ändringar i förbättrande åtgärder av produkter som Tullen underkänt

29.5.2019 11.10
Pressmeddelande

I vissa fall kan förbättrande åtgärder vidtas i fråga om produkter som vid Tullaboratoriets undersökningar konstaterats strida mot bestämmelserna. Efter att de förbättrande åtgärderna godkänts, befrias produktpartiet från Tullens övervakning. Ofta hänför sig de förbättrande åtgärderna till korrigering av märkningar, varvid produkterna förses med etiketter som Tullen godkänner. De förbättrande åtgärderna kan också förutsätta nya laboratorieundersökningar.

För ytterligare undersökningar av produkter som omfattas av förbättrande åtgärder kan Tullen uppbära en avgift enligt avgiftsförordningen (Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer 1280/2018). För ytterligare undersökningar av varor som omfattas av livsmedelslagstiftningens tillämpningsområde är avgiften 207 euro och för varor som omfattas av konsumentsäkerhetslagens tillämpningsområde är avgiften 294 euro. Avgifterna uppbärs för laboratorieundersökningar av produkterna som omfattas av förbättrande åtgärder och för granskningar av produktmärkningarna. För granskningar av produktmärkningarna uppbärs dock en avgift endast i de fall där aktören presenterar flera versioner av nya märkningar efter att Tullen har påvisat felen som konstaterats i produkten.

Tullen påminner att aktören är skyldig att vara insatt i lagstiftningen inom dennes egen bransch och i kraven gällande produkterna. Myndigheten är skyldig att ge aktörerna vägledning och rådgivning, vilket dock inte innebär att man t.ex. skulle göra förpackningspåskrifterna på aktörens vägnar. I vissa fall kan det vara utmanande för aktören att göra märkningarna. Då finns hjälp att tillgå t.ex. på webbplatserna för sakkunniga myndigheter (såsom Livsmedelsverket eller Säkerhets- och kemikalieverket Tukes) eller hos företag som erbjuder denna tjänst.

Tullaboratoriets meddelanden