Hoppa till innehåll

Ändringar i fakturering vid import i slutet av år 2020 (korrigerad 11.9.2020)

Utgivningsdatum 11.9.2020 8.33
Pressmeddelande

Ett nytt tullklareringssystem tas i bruk för import den 21.11.2020, vilket medför ändringar i faktureringen vid import. Tullen skickar räkningar endast till innehavare av tillstånd till anstånd med betalning. I fortsättningen kommer enskilda räkningar att vara dokument som är separata från förtullningsbeslutet, och innehållet i samlingsfakturan, dvs. periodspecifikationen, förnyas.

För att få en elektronisk tullräkning måste företagen ange sin webbfakturaadress i tulldeklarationen. Ange företagets webbfakturaadress i de uppgifter som är gemensamma för hela deklarationen med koden FIVER för ytterligare uppgifter. Om du inte har angett någon webbfakturaadress får du periodspecifikationen per post till den adress som i Tullens kunduppgifter har sammankopplats med den kod för verksamhetsställe som du angett i importtulldeklarationen. Om du inte anger någon webbfakturaadress eller kod för verksamhetsställe skickas räkningen till det huvudkontor som anges i företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Du kan kontrollera verksamhetsställenas koder och adresser i tjänsten Egna uppgifter som tas i bruk hösten 2020.

Periodspecifikationen förnyas

Den nya tulldeklarationen har inte längre någon uppgift för anstånd med betalning, utan Tullen skickar periodspecifikationen automatiskt till de företag som har tillstånd till anstånd med betalning. Om företaget använder direkt ombudskap skickas periodspecifikationen till deklaranten. Om det är fråga om indirekt eller direkt ombudskap med garantens ansvar skickas periodspecifikationen till ombudet.

Periodspecifikationens utseende och innehåll förnyas också: i den nya periodspecifikationen anges både deklarantens och ombudets referensnummer. Den periodspecifikation som skickas till ombudet har grupperats enligt deklaranter, och den periodspecifikation som skickas till deklaranten har grupperats enligt ombud.

Om du vill betala en enskild förtullning separat, får du betalningsuppgifterna i en separat räkning i e-tjänsten. I fortsättningen kommer förtullningsbeslutet inte längre att innehålla betalningsuppgifter. I e-tjänsten syns räkningen som en bilaga till tulldeklarationen. Meddelandekunder kan begära en räkning för en enskild förtullning genom att skicka ett separat meddelande till Tullens system.

Faktureringen för deklarationer som lämnas in i ITU-systemet ändras inte

Förenklade importtulldeklarationer och deklarationer för särskilda förfaranden lämnas fortfarande in i det nuvarande importsystemet efter den 21.11.2020. Faktureringsprocessen för dessa deklarationer ändras inte.  Innehavare av tillstånd till anstånd med betalning som har förtullningar både i det nuvarande och i det nya systemet får två separata periodspecifikationer.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering