Hoppa till innehåll

Ändringar i den maskinella distributionstjänsten för varukodsuppgifter (uppdaterad 21.2.2020)

Utgivningsdatum 21.2.2020 12.10
Pressmeddelande

Den maskinella distributionstjänsten för varukodsuppgifter som Tullen har köpt av Edita Publishing Oy upphör 30.6.2020.  Om ditt företag ännu under våren vill fortsätta använda Edita Publishing Oys tjänst, ska du skicka ett meddelande om detta per e-post till adressen UCC(at)tulli.fi.

Tullens egna varukodstjänst Fintaric kan fortfarande användas, och inga åtgärder behövs av kunderna för att fortsätta använda Fintaric.

Varukodsuppgifterna finns fortfarande tillgängliga också i maskinläsbar form i Tullens Fintaric-distributionstjänst. Mera information finns i kundmeddelandet från den 6 februari 2019. För att kunna använda Fintaric-distributionstjänsten måste man ansluta sig till Suomi.fi-serviceportalen och anmäla sig som användare av distributionstjänsten per e-post till adressen sanomatuki(at)tulli.fi.

Tullen har också börjat förbereda ett annat, nytt sätt att distribuera varukodsuppgifterna än via Suomi.fi-portalen. Vi informerar mer om detta senare.

Mera information:
UCC(at)tulli.fi
Läs mer om Fintaric-distributionstjänsten på vår webbplats
Kundmeddelande: Varukodstjänsten Fintarics uppgifter i maskinläsbar form från och med 6.2.2019

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering