Hoppa till innehåll

Ändringar i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 18.9.2019 11.52
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 11 september 2019 meddelande (2019/C 307/4) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 307. Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
Varukoder
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder