Hoppa till innehåll

Ändringar i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 24.7.2019 12.36
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 24 juli 2019 meddelande (2019/C 248/3) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 248. Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
Varukoder
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)i.fi

Meddelanden om varukoder