Hoppa till innehåll

Ändringar i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen

2.7.2019 15.27
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 7 juni 2019 meddelande (2019/192/25) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 192. Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
Varukoder
[email protected]

Meddelanden om varukoder