Hoppa till innehåll

Ändringar i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 18.11.2019 10.18
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 15 november 2019 meddelande (EUT C 387/11) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 387. Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
Varukoder
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder