Hoppa till innehåll

Ändringar i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen

10.10.2019 10.33
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 9 oktober 2019 meddelande (C 341/4) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 341. Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
Varukoder
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder