Hoppa till innehåll

Ändringar i de förklarande anmärkningarna till den kombinerade nomenklaturen (KN)

Utgivningsdatum 20.12.2013 13.15 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 13.24
Pressmeddelande

174/2013, MNy / HHS

Kommissionen publicerade den 19 december 2013 bifogat meddelande (2013/C 372/04) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 372, 19.12.2013. s. 5 . Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s. 1).

TMD