Hoppa till innehåll

Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett) /Ändringar i datainnehållet i tulldeklarationer vid import

Utgivningsdatum 16.11.2010 15.54 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 14.54
Pressmeddelande

181/2010, JR/R. Sonninen

I anvisningarna för ifyllande av tulldeklaration, senast publicerade i TMD nr 181/2004 och ändrade genom TMD 229/2004, 8/2005, 66/2005, 89/2005, 191/2005, 197/2005, 213/2005, 40/2006, 142/2006, 210/2006, 211/2006, 215/2006, 222/2006, 61/2007, 90/2007,164/2007, 182/2007 och 206/2007 samt genom cirkulär 217/010/07, 20/010/08, 22/010/08, 48/010/08, 98/010/08, 106/010/08, 107/010/08, 142/010/08, 192/010/08 , 202/010/08, 27/010/09, 85/010/09, 92/010/09, 167/010/09, 38/010/10, 49/010/10, 58/010/10, 59/010/10, 60/010/10, 75/010/10 och 99/010/10 görs följande ändring.

Ändringarna träder i kraft den 5 december 2010.

1 Handläggning av negationer

Vid import tar man i bruk ett likadant negationsförfarande gällande restriktioner som används vid export. Som en följd av detta ska kunden ange nya villkors- eller tilläggskoder för vissa varukoder. Negationer av restriktioner kan inte längre uppges med tilläggskoden för särskild upplysning XCA.

Denna ändring vid angivande av restriktionsnegationer gäller tortyrredskap enligt rådets förordning nr 1236/2005 (TMD nr 169/2006), päls av katt och hund enligt rådets förordning nr 1523/2007 (TMD 133/010//2009) och ämnen som bryter ner ozonskiktet enligt rådets förordning nr 1005/2009 (TMD 65/010/2010).

Taric-villkors- och tilläggskoderna går att hitta i det avgiftsfria TARIC/DDS-söksystemet på Internet på adressen http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_sv.htm

Uppgifterna anges i EDI-meddelanden på följande sätt:

a) bland tilläggsuppgifterna om varuposten anges tilläggskoden för särskild upplysning XAN samt som dess förklaring en Taric-villkorskod som börjar med bokstaven Y (t.ex. Y902 Förbigående av restriktionen gällande päls av katt och hund).

eller

b) Taric-numrets tilläggskod (t.ex. 4999 Förbigående av ozonrestriktionen).

Uppgifterna anges i SAD-blanketten på följande sätt:

Fält 44
Tilläggskoden för särskild upplysning XAN samt som dess förklaring en Taric-villkorskod som börjar med bokstaven Y (t.ex. Y902 förbigående av restriktionen gällande päls av katt och hund).

eller

Fält 33
Taric-numrets tilläggskod (t.ex. 4999 Förbigående av ozonrestriktionen).

2 Gränssnittet mellan importsystemet och punktskattesystemet.

Gränssnittet mellan importsystemet ITU och punktskattesystemet EMCS tas i bruk den 1 januari 2011. ITU-systemet börjar då i EMCS-systemet kontrollera de uppgifter som kunden angett om punktskattevaror.

När varor som omfattas av harmoniserade punktskatter hänförs till tullförfarande 45XX och till nationellt tullförfarande 7WE eller till tullförfarande 07XX, ska vissa nya uppgifter uppges.  

Uppgifterna anges i EDI-meddelanden på följande sätt:

Utöver de nuvarande uppgifter som anges på rubriknivå (tilläggskoden för särskild upplysning XFA och den registrerade avsändarens punktskattenummer) ska också tilläggskoden för särskild upplysning XFC och en produktgruppskod (t.ex. T200) anges på varupostnivå.

Uppgifterna anges i SAD-blanketten på följande sätt:

Fält 44
Utöver de nuvarande uppgifterna (tilläggskoden för särskild upplysning XFA och den registrerade avsändarens punktskattenummer) ska också tilläggskoden för särskild upplysning XFC och en produktgruppskod (t.ex. T200) anges.

3 Angivande av föregående förfarande

Om den tidigare handlingen är en summarisk (införsel)deklaration i AREX-systemet, ska kod 702 och MRN-numret anges som tidigare handling. Därtill ska man på varje varupost ange koden 702, MRN-numret och varupostens nummer.

Uppgifterna anges i EDI-meddelanden på följande sätt:

På rubriknivå ska man som kod för tidigare handling ange koden 702 från kodförteckning 0006 samt MRN-numret som handlingens nummer.

Därtill ska man som bilagd handling på varupostnivå ange koden 702 från kodförteckning 0006 samt MRN-numret som handlingens nummer och AREX-varupostnumret som tilläggsuppgift om varuposten.

I punkten för handlingens datum ska man ange den ankomstdag eller beräknade ankomstdag som hänför sig till MRN-numret.

Uppgifterna anges i SAD-blanketten på följande sätt:

Fält 40
Kod 702 för handling, MRN-nummer och AREX-varupostnummer samt ankomstdag.
T.ex. 702 10FI000000000045I5 2 11.11.2010

TMD