Hoppa till innehåll

Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett)

Utgivningsdatum 25.11.2010 16.14 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 15.33
Pressmeddelande

192/2010, JR/PPa

I anvisningarna för ifyllande av tulldeklaration, senast publicerade i TMD nr 181/2004 och ändrade genom TMD 229/2004, 8/2005, 66/2005, 89/2005, 191/2005, 197/2005, 213/2005, 40/2006, 142/2006, 210/2006, 211/2006, 215/2006, 222/2006, 61/2007, 90/2007,164/2007, 182/2007 och 206/2007 samt genom cirkulär 217/010/07, 20/010/08, 22/010/08, 48/010/08, 98/010/08, 106/010/08, 107/010/08, 142/010/08, 192/010/08 , 202/010/08, 27/010/09, 85/010/09, 92/010/09, 167/010/09, 38/010/10, 49/010/10, 58/010/10, 59/010/10, 60/010/10, 75/010/10, 99/010/10 och 181/010/10 görs följande ändringar:

Ändringarna gäller koder som ska anges i exportdeklarationer.

TILLÄGG TILL SÄRSKILD UPPLYSNING (KODFÖRTECKNING 0015) FÄLT 44

Tas i bruk 4.12.2010 

FIXFI

Fartygsleveranser (export)
Skattefri leverans till tåg, fartyg eller flygplan (tidigare Proviantering och utrustande)

TILLÄGG TILL SÄRSKILD UPPLYSNING (KODFÖRTECKNING 0015) FÄLT 44

Tas ur bruk 4.12.2010 

FIXCB

Överföring till transitering i exportlandet

HANDLINGAR – Tidigare handling (KODFÖRTECKNING 0006), FÄLT 40

Tas i bruk 4.12.2010

AAD

Administrativt ledsagardokument (EMCS)
Elektroniskt administrativt ledsagardokument a-AD

FAD

Administrativt ledsagardokument (EMCS)
Används endast vid reservförfarande

HANDLINGAR (KODFÖRTECKNING 0006), FÄLT 44

Tas i bruk 1.10.2010

C670

Transportdokument enligt förordning (EG) 1013/2006 (EUT L 190)

HANDLINGAR (KODFÖRTECKNING 0006), FÄLT 44

Tas ur bruk 1.10.2010

5015

Finlands miljöcentrals exporttillstånd för avfall

HANDLINGAR (KODFÖRTECKNING 0006), FÄLT 44

Tas ur bruk 1.4.2011

1001

AAD Administrativt ledsagardokument

TMD