Hoppa till innehåll

Ändringar i antidumpningsåtgärder vid import av biodiesel med ursprung i USA – kontrollera om ändringarna påverkar ditt företag!

13.8.2018 13.23
Pressmeddelande

I EU:s officiella tidning nr L 204, 13.8.2018, har antidumpningsåtgärder gällande biodiesl ändrats. Varan klassificeras enligt följande Taric-nummer:

1516 20 98 21                      1516 20 98 29                      1516 20 98 30

1518 00 91 21                      1518 00 91 29                      1518 00 91 30

1518 00 99 21                      1518 00 99 29                      1518 00 99 30

2710 19 43 21                      2710 19 43 29                      2710 19 43 30

2710 19 46 21                      2710 19 46 29                      2710 19 46 30

2710 19 47 21                      2710 19 47 29                      2710 19 47 30

2710 20 11 21                      2710 20 11 29                      2710 20 11 30

2710 20 15 21                      2710 20 15 29                      2710 20 15 30

2710 20 17 21                      2710 20 17 29                      2710 20 17 30

3824 99 92 10                      3824 99 92 12                      3824 99 92 20

3826 00 10 20                      3826 00 10 29                      3826 00 10 30

3826 00 10 39                      3826 00 10 40                      3826 00 10 49

3826 00 10 89                      3826 00 10 99                      3826 00 90 11

3826 00 90 19                      3826 00 90 30                     

Det amerikanska företaget Organic Technologies har nu en individuell antidumpningstull på 115,6 euro/ton netto. Företagets Taric-tilläggsnummer är C482. Förordningen träder i kraft den 14 augusti 2018.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar