Hoppa till innehåll

Ändringar i antidumpningsåtgärder vid import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland – kontrollera om ändringarna påverkar ditt företag!

19.11.2018 13.13
Pressmeddelande

Kommissionen har på basis av en partiell interimsöversyn beslutat att nivån på antidumpningsåtgärderna vid import av ryskt ammoniumnitrat borde ändras. Varan klassificeras enligt KN-nummer 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 och ex 3105 90 20. Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 287, 15.11. 2018.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar