Hoppa till innehåll

Ändringar beträffande befullmäktigande av ombud vid införsel- och utförseldeklarering (AREX) från och med 21.11.2020

Utgivningsdatum 20.11.2020 12.08
Pressmeddelande

Från och med 21.11.2020 kan företag befullmäktiga ombud att inge deklarationer för införsel och utförsel (AREX) på följande sätt:

Finländska företag kan befullmäktiga ett ombud antingen i tjänsten Suomi.fi-fullmakter eller på ett annat valfritt sätt.

Utländska företag kan inte befullmäktiga ett finländskt ombud i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, utan de ska göra befullmäktigandet på ett annat valfritt sätt. Med fullmakten som erhållits på detta sätt kan ett finländskt ombud inge deklarationer på ett utländskt företags vägnar via Suomi.fi-tjänsten.

Endast finländska företag kan inge deklarationer som Suomi.fi-identifierade användare. Alla finländska företag ska snarast möjligt övergå till att använda Suomi.fi-identifikation vid inloggning till tjänsten, eftersom Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020.

Mera information om identifiering på Suomi.fi-webbplatsen:
Presentation av Suomi.fi-identifikation
Hur ges och begärs fullmakter?
Länkar till anvisningar om tjänsten Suomi.fi-fullmakter finns på denna sida

Kundstöd för företag och organisationer:
Suomi.fi-identifikation och -fullmakter:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kundtjänst för organisationer, tfn 0295 535 115, kl. 10–15
organisaatiopalvelut(at)dvv.fi
Tullärenden:
Allmän rådgivning för företagskunder, tfn 0295 5202, kl. 8–16.15

Kundmeddelande