Hoppa till innehåll

Ändring till Tullens föreskrift 01/2019 om tullklareringsformaliteter vid varutransporter mellan landskapet Åland

Utgivningsdatum 10.5.2019 13.28
Pressmeddelande

Tillägget till punkt tre i Tullens förskrift 1/2019, tvåstegsförfarande, innebär i praktiken att tullformaliteterna vid import och export mellan Åland och övriga Finland har förenklats. Den elektroniska webropol-anmälan behöver inte avges i realtid (före varans ankomst/avgång) ifall en kopia av fraktsedeln lämnas in i samband med ankomsten. Efter det anses varan ha övergått till fri omsättning. Den elektroniska webropol-anmälan ska enligt Tullens föreskrift 4/2019 lämnas in inom tio (10) dagar efter att varan har anmälts.

Fraktsedeln ska alltid förses med anteckningen ”Reservförfarande”.

  • Steg 1 Inlämning av fraktsedel
  • Fraktsedeln lämnas antingen till Tullens postlåda i Långnäs eller sänds per e-post till adressen webro-aland(at)tulli.fi.
  • Dokumenten kan även lämnas in till Mariehamns tull under öppettiden 08:00–16:15 (avvikelser under sommaren).
  • Steg 2 Elektroniska Webropol-anmälan ska göras inom 10 dagar efter att varan anlänt till Åland.

Denna praxis gäller från och med 1 april 2019 tills vidare.

Ålands särställning

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande