Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i september 2012

Utgivningsdatum 20.9.2012 13.30 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 14.29
Pressmeddelande

112/2012, RAS/TSe

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 26–30 september 2012 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Kazakstan

KTZ

187,93

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 171

TMD