Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i september 2011

Utgivningsdatum 1.9.2011 10.57 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.12
Pressmeddelande

143/2011, RAS/HHi

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 7 −30 september 2011 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Saudiarabien

SAR

6,4223

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD