Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i juni 2013

6.6.2013 11.23 | Publicerad på svenska 12.1.2017 kl. 12.30
Pressmeddelande

68/2013, PNy/STT

Tullen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 12–30 juni 2013 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Sydafrika

ZAR

12,6701

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD