Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i juli 2013

18.7.2013 12.35 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 9.48
Pressmeddelande

89/2013, AP/STT

Tullen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 24–31 juli 2013 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Iran

IRR

32553,6352

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD