Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i januari 2013

Utgivningsdatum 18.1.2013 9.32 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 17.01
Pressmeddelande

7/2013, PNy/AP

Tullen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 23–31 januari 2013 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Egypten

EGP

8,7396

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD