Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i januari 2012

Utgivningsdatum 19.1.2012 10.17 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 13.53
Pressmeddelande

12/2012, MNy/SK

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 25 – 31 januari 2012 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Indien

INR

60,667

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD