Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i januari 2012

Utgivningsdatum 5.1.2012 16.59 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 13.51
Pressmeddelande

5/2012, MNy/SK

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 11–31 januari 2012 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Ungern

HUF

316,01

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD