Hoppa till innehåll

Ändring till omräkningskurser i februari 2013

Utgivningsdatum 7.2.2013 10.05 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 17.17
Pressmeddelande

17/2013, PNy/STS

Tullen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 13–28 februari 2013 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Japan

JPY

124,48

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD