Hoppa till innehåll

Ändring i tullkvot nr 09.2750 för fiskrom år 2019

21.2.2020 15.37
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat förordning (EG) nr 2020/231 om ändring av förordning (EG) nr 2018/1977 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter (publicerad i EUT L 47I/20.2.2020). Förordningen träder i kraft den 21 februari 2020 och tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2019.

Genom rådets förordning (EU) 2018/1977 öppnades autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2019–2020. Enligt bilagan till förordningen kunde bara produkter med Taric-nummer 0305 20 00 35 räknas in i tullkvot nr 09.2750. En tidigare rådsförordning (EU) nr 2015/2265 föreskrev dock annorlunda om tullkvoten, och i den avsåg beskrivningen ”Fiskrom, tvättad och rensad från tillhörande organ och endast saltad eller i saltlake, för beredning av kaviarersättning” produkter som omfattas av Taric-nummer 1604 32 00 20.

Förteckningen över de produkter som omfattas av tullkvoten med löpnummer 09.2750 ändras så att Taric-nummer 1604 32 00 20 läggs till för ett års tid.

Den tredje raden i bilagan till förordning (EU) 2018/1977 (löpnummer 09.2750) ändras på följande sätt:

1) Uppgifterna i kolumnen ”KN-nummer” ersätts med följande: ”ex 0305 20 00, ex 1604 32 00”.
2) Uppgifterna i kolumnen ”Taric-kod” ersätts med följande:”35, 20”
3) Följande fotnot läggs till i kolumnen ”Beskrivning”, efter ordet ”kaviarersättning”: ”För Taric-kod 1604 32 00 20 ska denna tullkvot tillämpas från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2019”.

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling