Hoppa till innehåll

Ändring i Tullens föreskrift 1/2019 om tullklareringsformaliteter vid varutransporter mellan landskapet Åland och övriga Finland

1.4.2019 11.03
Pressmeddelande

Ett nytt, sjätte stycke tilläggs till punkt tre i Tullens förskrift 1/2019:

Skyldigheten att lämna in deklarationer med elektroniskt förfarande som föreskrivs i detta stycke kan alternativt genomföras på så sätt att varan kan visas upp för Tullen och hänföras till förfarandet med en kopia av fraktsedeln då varorna anländer till landskapet Åland från övriga Finland eller när varorna lämnar landskapet Åland och transporteras vidare till övriga Finland. Då anses varan ha övergått till importörens fria förfogande. En elektronisk deklaration i enlighet med Tullens föreskrift 1/2019 ska lämnas in för den vara som avses i fraktsedeln inom tio (10) dagar efter att varan har visats upp. Om tulldeklarationsformaliteterna har skötts på förhand med en elektronisk deklaration behövs inget dylikt deklarationsförfarande i två faser.

Denna praxis gäller från och med 1.4.2019 tills vidare.

Ålands särställning

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande