Hoppa till innehåll

Ändring i grundläggande antidumpningsförordning och antisubventionsförordning

Utgivningsdatum 12.8.2020 10.01
Pressmeddelande

EU reviderade i juni 2018 sina handelspolitiska skyddsinstrument, läs mera i Tullens meddelande. Genom revideringen ville EU förbättra öppenheten och förutsägbarheten i antidumpnings- och utjämningsundersökningar.  EU beslutade då bl.a. att importörer skulle underrättas på förhand om provisoriska åtgärder snart skulle införas. Parter skulle underrättas också om inga åtgärder skulle införas. Perioden för utlämnande av uppgifter på förhand fastställdes då till tre veckor.

Nu har kommissionen undersökt om importen ökat i betydande grad under perioden för utlämnande av uppgifter på förhand. Kommissionen drog slutsatsen att unionsindustrin inte vållats någon ytterligare skada. Längden på perioden för utlämnande av uppgifter på förhand förlängs därför till fyra veckor. Kommissionens förordning publicerades den 10 augusti 2020 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 259. För att säkerställa rättssäkerheten gäller den förlängda perioden inte undersökningar som inletts innan förordningen trätt i kraft.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar