Hoppa till innehåll

Ändring i förordningen om tullverkets avgiftsbelagda prestationer

15.9.2010 9.47 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 13.46
Pressmeddelande

147/2010, OT

Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer har ändrats vad gäller fordonsklarering vid fartygstrafik och viseringsavgifter; se Finansministeriets förordning av den 27 augusti 2010 om ändring av finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer.

Förordningen trädde i kraft den 1 september 2010 och gäller till den 31 december 2010.

Enligt förordningen uppbärs ingen prestationsavgift vid fartygstrafik om fartygets klarering har gjorts elektroniskt. Den elektroniska klareringen av fartyg innebär att anmälningar om fartyget lämnas in elektroniskt i PortNet-systemet och att anmälningar om fartygets last lämnas in elektroniskt i AREX-systemet eller t.o.m. den 31 december 2010 i PortNet-systemet. Enligt förordningen uppbärs inte heller någon prestationsavgift för klarering av fartyg i allmänna hamnar kl. 7.00–16.00, dvs. då ett fartyg anländer till en allmän hamn eller lämnar en hamn under denna tid, även om förfarandet inte vore elektroniskt. PortNet, se TMD 152/010/09; AREX, se TMD 184/010/09; allmän hamn, se TMD 223/2005 jämte ändringar.

I andra fall av klarering av fartyg uppbärs prestationsavgift enligt finansministeriets förordning och bilagan till denna. Prestationsavgiften uppbärs av det tullkontor på vars område hamnen fartyget anländer till eller avgår från är belägen.

Viseringsavgiften uppbärs av det tullkontor som fattar viseringsbeslutet.

Mera information om prestationsavgifter vid klarering av fartyg ges av tullöverinspektör Olli Tuomisto, tfn 020 492 2752, och om viseringsavgifter av tullöverinspektör Henrik Enström, tfn 020 492 2593.

TMD