Hoppa till innehåll

Ändring i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 24.2.2017 11.23 | Publicerad på svenska 24.2.2017 kl. 13.13
Pressmeddelande

IOL

Kommissionen publicerade den 18 februari 2017 meddelandet 2017/C 52/05 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 52. Meddelandet innehåller ett tillägg till de förklarande anmärkningar som gäller Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

TMD