Hoppa till innehåll

Ändring i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 13.2.2017 11.10 | Publicerad på svenska 13.2.2017 kl. 12.18
Pressmeddelande

IOL

Kommissionen publicerade den 13 februari 2017 meddelandet 2017/C 45/05 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 45. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

TMD