Hoppa till innehåll

Ändring i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 3.2.2017 9.40 | Publicerad på svenska 3.2.2017 kl. 11.08
Pressmeddelande

IOL

Kommissionen publicerade den 3 februari 2017 meddelande 2017/C 35/04 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 35. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

TMD