Hoppa till innehåll

Ändring i förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (KN)

27.1.2016 13.04 | Publicerad på svenska 27.12.2016 kl. 17.17
Pressmeddelande

9/2016, IOL

Kommissionen publicerade den 27 januari 2016 bifogat meddelande (2016/C 30/04) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 30, 27.1.2016, s. 30. Meddelandet innehåller en ändring gällande förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1).

TMD