Hoppa till innehåll

Ändring i de förklarande anmärkningarna till den kombinerade nomenklaturen (KN)

Utgivningsdatum 4.7.2014 13.17 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 11.29
Pressmeddelande

63/2014, IOL

Kommissionen publicerade den 3 maj 2014 bifogat meddelande (2014/C 134/04) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 134 (EUT C 134, 3.5.2014, s. 4). Meddelandet innehåller en ändring i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (2011/13701).

TMD