Hoppa till innehåll

Ändring i de förklarande anmärkningarna till den kombinerade nomenklaturen (KN)

Utgivningsdatum 5.5.2015 13.58 | Publicerad på svenska 3.1.2017 kl. 10.43
Pressmeddelande

40/2015, IOL

Kommissionen publicerade den 30 april 2015 bifogat meddelande (2015/C 143/04, EUT C 143, 30.4.2015, s. 3) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 143. Meddelandet innehåller en ändring gällande de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s.1).

TMD