Hoppa till innehåll

Ändring i antidumpningsåtgärderna vid import av solfångarglas med ursprung i Kina

Utgivningsdatum 16.4.2015 11.19 | Publicerad på svenska 3.1.2017 kl. 10.09
Pressmeddelande

32/2015, MSR

Förordning 470/2014 har ändrats genom kommissionens förordning nr 2015/588. Antidumpningstullen gällande tre företag har ändrats.

Företag

Taric-
tilläggsnr

Henan Ancai Hi-Tech Co. Ltd

B947

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

B948

Zibo Jinxing Glass Co. Ltd

B953

Om man visar upp en faktura enligt bilagan nedan är antidumpningstullen på produkter som tillverkats av dessa företag 19,40 procent. Man kan ansöka om återbetalning av de tullar som man betalat med stöd av förordning 470/2014 hos Tullens rättelseenhet till den del de överskrider ovannämnda tullsats.

Om ingen faktura enligt bilagan visas upp är antidumpningstullen 25 procent.

Belagt solfångarglas (med enkelsidig eller dubbelsidig beläggning) klassificeras enligt Taric-nummer 7007 19 80 19 och obelagt solfångarglas klassificeras enligt Taric-nummer 7007 19 80 11. Förordning nr 2015/588 publicerades den 15 april 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 98. Förordningen trädde i kraft den 16 april 2015 och tillämpas retroaktivt från och med den 15 maj 2014

Bilaga

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 ska innehålla följande uppgifter:

1. Namn och befattning för tjänstemannen vid den enhet som har utfärdat fakturan.

2. Följande försäkran:
”Jag intygar härmed att de (area i m2) solfångarglas som säljs på export till Europeiska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i Folkrepubliken Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

3. Datum och underskrift av tjänstemannen vid den enhet som har utfärdat fakturan

TMD