Hoppa till innehåll

Ändring gällande kontroller av avfallstransportörer från länder utanför EU- och EES-området 1.6.2019

Utgivningsdatum 29.5.2019 13.25
Pressmeddelande

Från och med 1 juni 2019 kontrollerar Tullen, i samband med gränsövergång, registerutdrag gällande avfallshantering för transportföretag som anländer från länder utanför EU- och EES-området. Om företaget inte är registrerat som transportör av avfall i avfallshanteringsregistret, avvisar tullen transporten.

Den nya kontrollpraxisen bedöms i samband med den pågående reformen av avfallslagstiftningen.  Om praxisen ändras informerar Tullen separat om detta. Reformen av avfallslagstiftningen antas bli klar sommaren 2020.

Myndigheterna har i samarbete sammanställt en verksamhetsmodell för godkännande av utländska avfallstransportföretag i internationella avfallstransporter som sker i Finland. Ett företag som är etablerat i Finland och som har registrerats som ett transportföretag i avfallstransportregistret, kan som underleverantörer registrera EU och EES externa transportföretag eller transportföretag som är etablerade i EES länder och som inte kan registrera sig i sitt eget land. Förutsättningen är att det finska företaget tar ansvar för alla krav som ställs på avfallstransportören i 95 paragrafen i avfallslagen. Med den nya verksamhetsmodellen strävar man efter att säkerställa en jämlik behandling av transportföretagen och en enhetlig tillämpning av lagen.

Kundmeddelande