Hoppa till innehåll

Ändring av växtskyddsdirektivet för kännedom till importörer

Utgivningsdatum 16.8.2019 13.10
Pressmeddelande

Tullen informerar importörer om ändringen (EU) 2019/523 av växtskyddsdirektivet 2000/29/EG, som genomförs genom jord- och skogsbruksministeriets förordning 17/08 om skydd för växters sundhet.

Fr.o.m. den 1 september 2019 krävs ett sundhetscertifikat för produkterna Actinidia, Carica papaya, Fragaria, Persea americana, Rubus, Vitis och för alla frukter av familjen Solanaceae, när de förs in till Europeiska unionen från områden utanför unionen. Dessutom krävs i fortsättningen ett sundhetscertifikat för frukter av produkterna Annona, Cydonia, Diospyros, Malus, Mangifera, Passiflora, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzygium och Vaccinium också när de förs in från ett europeiskt land utanför Europeiska unionen.

  • Ändringar görs i importkraven gällande vissa färskvaror. Dessa ändringar påverkar bl.a. de tilläggsfraser som anges i sundhetscertifikatet. Ändringarna gäller följande produkter:
  • Frukter av släktena Citrus, Fortunella och Poncirus och deras hybrider samt frukter av släktena Mangifera och Prunus
  • Frukter av släktena Capsicum och Citrus (utom Citrus limon och Citrus aurantiifolia) samt frukter av arterna Prunus persica och Punica granatum med ursprung i länder på den afrikanska kontinenten, Kap Verde, Sankt Helena, Madagaskar, Réunion, Mauritius eller Israel
  • Frukter av släktena Malus och Pyrus samt frukter av släktena Malus, Prunus, Pyrus och Vaccinium med ursprung i Kanada, Mexiko eller Förenta staterna
  • Frukter av arterna Capsicum annuum, Solanum aethiopicum, Solanum lycopersicum och Solanum melongena
  • Frukter av familjen Solanaceae med ursprung i Australien, Nord- och Sydamerika och Nya Zeeland.

Tullen tillämpar de eventuella minskade frekvenserna för växtskyddskontroller gällande produkter som omfattas av växtskyddsdirektivet 2000/29/EG på basis av förordning EC/1756/2004. För frukter de helt nya produkter som omfattas av växtskyddskontroller (Actinidia, Carica papaya, Fragaria, Persea americana, Rubus, Vitis) är den minskade kontrollfrekvensen 5 %. För frukter och bär av produkterna Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus, Ribes ja Vaccinium är kontrollfrekvensen också 5 % om de förs in till Finland från ett europeiskt land utanför EU. Om en produkt inte finns med på listan, är frekvensen för fysiska växtskyddskontroller 100 %. Närmare uppgifter om produkterna som kräver sundhetscertifikat finns på Livsmedelsverkets webbplats och i Livsmedelsverkets uppdaterade anvisning Sundhetscertifikat.

Vad gäller produkter som kräver sundhetscertifikat är flera ändringar på kommande, och dessa ändringar kommer att tillämpas fr.o.m. den 14 december 2019. Tullen uppmanar importörer att följa både Tullens egna och Livsmedelsverkets meddelanden om dessa ändringar. Man kan också följa ändringarna av växtskyddslagstiftningen i Tullens sociala kanaler och på Livsmedelsverkets Twitter-konto @Ruokavirasto med hashtaggen #kasvinterveys.

Kundmeddelande Tullaboratoriets meddelanden