Hoppa till innehåll

Ändring av tullagerdeklaration som ingetts för bulkgods

3.6.2019 9.09
Pressmeddelande

Bulkgods kan hänföras till förfarandet med den mängdinformation som angetts i ett tidigare dokument. Standarddeklarationer för tullagring och EIR-tillståndshavares anmälningar av varors ankomst ska ändras, om man i varorna upptäcker avvikelser efter att de hänförts till tullagerförfarandet. Ändringsförfarandet för bulkgods avviker en aning från ändringsförfarandet för styckegods, eftersom en avvikelse i fråga om mängden bulkgods inte alltid kan kopplas till en enskild deklaration.

Ändring begärs på basis av mätningar eller inventeringsresultat

När man lagt till eller tagit ut varor ur lagret efter en föregående mätning, ska ändring begäras utgående från mätningar av bulkgodset. Enbart en mätning utan händelser förutsätter inte en ändring. Ändring begärs även då lagret töms och man upptäcker avvikelser i mängden varor jämfört med den i deklarationen angivna mängden.

Ändring när mängden varor är större än vad som angetts i den ursprungliga deklarationen

Om mängden bulkgods i lagret är större än vad som angetts i deklarationen, begärs ändring för deklarationen. Om den överlossade varan är av annat slag än det som angetts i den ursprungliga deklarationen, ska en helt ny deklaration inges för varan. Som tidigare dokument ska då anges ”ZZZ – Annat tidigare dokument”. Som referens för tidigare dokument anges identifieraren för det dokument på vilket den observerade avvikelsen grundar sig samt datumet för observationen. Det tidigare dokumentet kan t.ex. vara en mätningsrapport.

Ändring när mängden varor är mindre än vad som angetts i den ursprungliga deklarationen

Om mängden bulkgods i lagret är mindre än vad som angetts i deklarationen, ska ändring begäras för den äldsta deklarationen. Om det observerade underskottet är lika stort eller större än mängden som angetts i den äldsta deklarationen, ska man begära ändring av bruttovikten till 0 för så många deklarationer att underskottet täcks. I begäran om ändring ska man specificera mängden som ska ändras, MRN-numren för de deklarationer som ska ändras och dokumentet som ändringen grundar sig på.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering