Hoppa till innehåll

Ändring av preliminära antidumpningstullar på import av kinesiska solcellsmoduler och väsentliga komponenter

7.8.2013 12.53 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 10.06
Pressmeddelande

103/2013, MSR

Genom kommissionens förordning (EU) nr 748/2013 har preliminära antidumpningstullar på import av kinesiska solcellsmoduler och komponenter till dessa ändrats. Produkterna är solcellsmoduler eller -paneler och celler och plattor av den typ som används i solcellsmoduler eller -paneler av kristallint kisel (cellerna och plattorna är högst 400 mikrometer tjocka). Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 och ex 8541 40 90 (Taric-nummer 3818 00 10 11, 3818 00 10 19, 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39). Den preliminära antidumpningstullen gäller också produkter som avsänts från Folkrepubliken Kina, utom produkter som är under transitering.

Den preliminära antidumpningstullen gäller inte följande produkter:

  • bärbara solladdare som består av mindre än sex celler och som laddar batterier eller tillhandahåller elektricitet till apparater;
  • solcellstunnfilmsprodukter;
  • solcellsprodukter av kristallint kisel som permanent har integrerats i elektriska produkter som inte används för energiproduktion men som använder den elektricitet som produceras av de integrerade solcellerna av kristallint kisel.

Inte bara vikten i kilogram eller ton utan även antalet enheter eller effekten i watt ska nu anges i deklarationen för övergång till fri omsättning. Antal enheter bör anges för Taric-numren 3818 00 10 11 och 3818 00 10 19 medan effekten i watt bör anges för Taric-numren 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39.

Från och med den 6 augusti 2013 är den tillämpliga preliminära antidumpningstullen följande:

Företag

Tullsats %

Taric-tilläggsnummer

Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.;
Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co., Ltd
Changzhou Youze Technology Co., Ltd

51,5

B791

Delsolar (Wujiang) Co., Ltd.,

67,9

B792

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd.;
LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co., Ltd.;
LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co Ltd.,

55,9

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd.;

55,9

B927

JingAo Solar Co. Ltd.;
Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.,
JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.;
Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.,
Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd.;

58,7

B794

Jinzhou Yangguang Energy Co., Ltd.;
Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co., Ltd.;
Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co., Ltd.;
Jinzhou Rixin Silicon Materials Co., Ltd.;
Jinzhou Youhua Silicon Materials Co., Ltd.;

38,3

B795

Wuxi Suntech Power Co., Ltd.;
Suntech Power Co., Ltd.;
Wuxi Sun-Shine Power Co., Ltd.;
Luoyang Suntech Power Co. Ltd.;
Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co., Ltd;
Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co., Ltd,

48,6

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd;
Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd.,
Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd.;
Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

37,3

B797

Företag i bilaga I nedan

47,6

 

Alla andra företag

67,9

B999

Förordningen publicerades den 3 augusti 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 209 och trädde i kraft den 6 augusti 2013.
Kommissionen har godtagit åtaganden från företag vars namn förtecknas i bilaga V. Kommissionens beslut publicerades den 3 augusti 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 209. De varor som är undantagna omfattas för närvarande av KN-nummer ex 3818 00 10 (Taric-nummer 3818 00 10 11 och 3818 00 10 19) och KN-nummer ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39). Ett villkor för undantagande är att varorna har fakturerats av ett företag vars åtagande har godtagits av kommissionen. Övriga förutsättningar är att

  • ett företag på förteckningen i bilaga V har tillverkat, avsänt och direkt fakturerat ovannämnda produkter eller via ett närstående företag som också förtecknas i bilaga V antingen till närstående företag i unionen som agerar importör och klarerar varorna för fri omsättning i unionen eller till första oberoende kund som agerar importör och klarerar varorna för fri omsättning i unionen, och
  • importen åtföljs av en åtagandefaktura (bilaga II), och
  • importen åtföljs av ett exportåtagandeintyg enligt bilaga III, och
  • de varor som deklarerats och uppvisas för tullmyndigheterna exakt motsvarar beskrivningen på åtagandefakturan.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419Bilaga I

Europeiska unionens officiella tidning nr L 209 sidorna 3–9 (Obs. Taric-tilläggskoden för företaget Hanwha SolarOne Co. Ltd har korrigerats i EUT-bilagan.)

BILAGA II

Följande uppgifter ska anges på den handelsfaktura som åtföljer företagets försäljning till Europeiska unionen av varor som är föremål för åtagandet:

1. Rubriken ’HANDELSFAKTURA SOM ÅTFÖLJER VAROR SOM ÄR FÖREMÅL FÖR ETT ÅTAGANDE’.
2. Namn på det företag som utfärdar handelsfakturan.
3. Handelsfakturans nummer.
4. Datum för utfärdande av handelsfakturan.
5. Det Taric-tilläggsnummer enligt vilket varorna på fakturan ska tullklareras vid Europeiska unionens gräns.
6. En exakt beskrivning av varorna och
— produktkodnummer (PCN),
— tekniska specifikationer för produktkodnumret,
— företagets produktkodnummer (CPC),
— KN-nummer,
— mängd (anges i watt för moduler och celler, och i antal enheter för plattor).
7. Försäljningsvillkor, inbegripet
— styckepris (pris per watt för moduler och celler eller pris per enhet för plattor),
— betalningsvillkor,
— leveransvillkor,
— totala rabatter och avdrag.
8. Namn på det företag som agerar importör och till vilket fakturan är direkt utfärdad av företaget.
9. Namn på befattningshavare vid företaget som utfärdat handelsfakturan och följande undertecknade deklaration:
’Undertecknad intygar härmed att försäljning för direkt export till Europeiska unionen av de varor som omfattas av denna faktura sker inom ramen för och på villkoren för det åtagande som [företagets namn] erbjudit och Europeiska kommissionen godtagit genom beslut 2013/423/EU. Jag intygar att uppgifterna på denna faktura är fullständiga och riktiga.’

Bilaga III

EXPORTÅTAGANDEINTYG
Följande uppgifter ska anges på det exportåtagandeintyg som ska utfärdas av CCCME för varje handelsfaktura som åtföljer företagets försäljning till Europeiska unionen av varor som är föremål för åtagandet:
1. Namn, adress och fax- och telefonnummer för Kinesiska handelskammaren för import och export av maskiner och elektroniska produkter (CCCME).
2. Namn på det företag på förteckningen i bilagan till beslut 2013/423/EU som utfärdar handelsfakturan.
3. Handelsfakturans nummer.
4. Datum för utfärdande av handelsfakturan.
5. Det Taric-tilläggsnummer enligt vilket varorna på fakturan ska tullklareras vid Europeiska unionens gräns.
6. En exakt beskrivning av varorna, inbegripet
— produktkodnummer (PCN),
— tekniska specifikationer för varorna och företagets eventuella produktkodnummer (CPC),
— KN-nummer.
7. Mängd exporterade varor uttryckt i watt (moduler och celler) eller antal enheter (plattor).
8. Intygets nummer och sista giltighetsdag (tre månader efter utfärdandet).
9. Namn på den befattningshavare vid CCCME som har utfärdat intyget och följande undertecknade deklaration:
’Undertecknad intygar härmed att detta intyg utfärdats för direkt export till Europeiska unionen av de varor som omfattas av den handelsfaktura som åtföljer försäljning som är föremål för åtagandet, och att intyget har utfärdats inom ramen för och enligt villkoren för det åtagande som [företagets namn] erbjudit och Europeiska kommissionen godtagit genom beslut 2013/423/EU. Jag intygar att uppgifterna i detta intyg är riktiga och att den mängd som intyget gäller inte överskrider tröskeln i åtagandet.’
10. Datum.
11. CCCME:s underskrift och sigill

BILAGA IV

Följande uppgifter ska anges på handelsfakturor som åtföljer företagets försäljning till Europeiska unionen av varor som är föremål för antidumpningstull:
1. Rubriken ’HANDELSFAKTURA SOM ÅTFÖLJER VAROR SOM ÄR FÖREMÅL FÖR ANTIDUMPNINGSTULL’.
2. Namn på det företag som utfärdar handelsfakturan.
3. Handelsfakturans nummer.
4. Datum för utfärdande av handelsfakturan.
5. Det Tarictilläggsnummer enligt vilket varorna på fakturan ska tullklareras vid Europeiska unionens gräns.
6. En exakt beskrivning av varorna och
— produktkodnummer (PCN),
— tekniska specifikationer för produktkodnumret,
— företagets produktkodnummer (CPC),
— KN-nummer,
— mängd, uttryckt i watt (moduler och celler) eller antal enheter (plattor).
7. Försäljningsvillkor, inbegripet
— styckepris (pris per watt för moduler och celler eller per enhet för plattor),
— betalningsvillkor,
— leveransvillkor,
— totala rabatter och avdrag.
8. Namn och underskrift för den befattningshavare på företaget som utfärdat handelsfakturan.”

BILAGA V

Europeiska unionens officiella tidning nr L 209 sidorna 28–32

TMD