Hoppa till innehåll

Muutos kiinalaisten aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten osien tuonnissa sovellettaviin väliaikaisiin polkumyyntitulleihin

7.8.2013 12.53
Tiedote

103/2013, MSR

Komission asetuksella (EU) nro 748/2013 on muutettu kiinalaisten aurinkosähkömoduulien ja niiden osien tuonnissa sovellettavia väliaikaisia polkumyyntitulleja.  Tuotteet ovat aurinkosähkömoduuleita tai paneeleita ja sen tyyppisiä kennoja ja kiekkoja, joita käytetään kiteisestä piistä valmistetuissa aurinkosähkömoduuleissa tai -paneeleissa (kennojen ja kiekkojen paksuus on enintään 400 mikrometriä). Tuotteet luokitellaan CN-koodeihin ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ja ex 8541 40 90 (Taric-koodit 3818 00 10 11, 3818 00 10 19, 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 ja 8541 40 90 39). Väliaikainen polkumyyntitulli koskee myös Kiinan kansantasavallasta lähetettyjä tuotteita, mutta ei passitusmenettelyssä olevia tuotteita.

Väliaikainen polkumyyntitulli ei koske seuraavia tuotteita:

  • kannettavat aurinkolaturit, joissa on alle kuusi kennoa ja jotka tuottavat sähköä laitteisiin tai lataavat akkuja;
  • ohutkalvotekniikkaa käyttävät aurinkosähkötuotteet;
  • kiteisestä piistä valmistetut aurinkosähkötuotteet, jotka on pysyvästi integroitu sähkölaitteisiin, joiden käyttötarkoitus on jokin muu kuin sähkön tuottaminen ja jotka käyttävät integroitujen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkokennojen tuottaman sähkön.

Vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaan ilmoitukseen on nyt merkittävä kilogrammoina tai tonneina ilmoitetun painon lisäksi kappalemäärä tai wattimäärä. Taric-koodeista 3818 00 10 11 ja 3818 00 10 19 ilmoitetaan kappalemäärä ja Taric-koodeista 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 ja 8541 40 90 39 wattimäärä.

Sovellettava väliaikainen polkumyyntitulli on 6.8.2013 alkaen seuraava:

Yritys

Tulli %

Taric-lisäkoodi

Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.;

Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co., Ltd

Changzhou Youze Technology Co., Ltd

51,5

B791

Delsolar (Wujiang) Co., Ltd.,

67,9

B792

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd.;

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co., Ltd.;

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co Ltd.,

55,9

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd.;

55,9

B927

JingAo Solar Co. Ltd.;

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.,

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.;

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.,

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd.;

58,7

B794

Jinzhou Yangguang Energy Co., Ltd.;

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co., Ltd.;

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co., Ltd.;

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co., Ltd.;

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co., Ltd.;

38,3

B795

Wuxi Suntech Power Co., Ltd.;
Suntech Power Co., Ltd.;
Wuxi Sun-Shine Power Co., Ltd.;
Luoyang Suntech Power Co. Ltd.;
Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co., Ltd;
Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co., Ltd,

 

48,6

 

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd;

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd.,

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd.;

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

37,3

B797

Liitteessä I luetellut yritykset

47,6

 

Kaikki muut yritykset

67,9

B999

Komission asetus julkaistiin 3.8.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 209. Asetus tuli voimaan 6.8.2013.

Komissio on hyväksynyt liitteessä V mainittujen yritysten sitoumukset. Komission päätös julkaistiin 3.8.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 209. Vapautus koskee tavaroita, jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin ex 3818 00 10 (Taric- koodit 3818 00 10 11 ja 3818 00 10 19) ja CN-koodiin ex 8541 40 90 (Taric-koodit 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 ja 8541 40 90 39). Vapautuksen edellytyksenä on, että tavarat on laskuttanut sellainen yritys, jonka sitoumuksen komissio on hyväksynyt. Lisäksi edellytyksenä on, että

a) liitteessä V mainittu yritys on valmistanut edellä tarkoitetut tuotteet ja lähettänyt ne joko siihen etuyhteydessä olevalle unionissa toimivalle yritykselle, joka toimii tuojana ja luovuttaa tuotteet vapaaseen liikkeeseen unionissa, tai ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle, joka toimii tuojana ja luovuttaa tuotteet vapaaseen liikkeeseen unionissa, sekä laskuttanut niistä suoraan tai siihen etuyhteydessä olevan yrityksen kautta, joka on niin ikään mainittu liitteessä V; ja

b) tuonnin mukana on sitoumuslasku (malli liitteenä II); ja

c) tuonnin mukana on liitteen III mukainen vientisitoumustodistus; ja

d) tulliviranomaisille tulliselvitystä varten esitettävät tavarat vastaavat täsmälleen sitoumuslaskussa esitettyä kuvausta.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419Liite I

Euroopan  unionin virallinen lehti nro L 209 sivut 3–9 (Huom. EUVL:n liitteeseen korjattu yrityksen Hanwha SolarOne Co. Ltd Taric-lisäkoodi.)

Liite II

Yrityksen myydessä hintasitoumuksen mukaisesti tavaraa Euroopan unioniin, kauppalaskussa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1. Otsikko: ”SITOUMUKSEN MUKAISIA TAVAROITA KOSKEVA KAUPPALASKU”.
2. Kauppalaskun laatineen yrityksen nimi.
3. Kauppalaskun numero.
4. Kauppalaskun laatimispäivämäärä.
5. Taric-lisäkoodi, johon luokiteltuina laskussa tarkoitetut tavarat tullataan Euroopan unionin rajalla.
6. Tarkka selkokielinen kuvaus tavaroista ja:
— tuotteen ilmoituskoodi (PCN)
— ilmoituskoodin tekniset eritelmät
— yrityksen käyttämä tuotekoodi
— CN-koodi
— määrä (yksiköt ilmoitetaan moduulien ja kennojen osalta watteina ja kiekkojen osalta kappalemäärinä).
7. Myyntiehdot, joista ilmenee:
— hinta/yksikkö (watti moduulien ja kennojen osalta ja kappalemäärä kiekkojen osalta)
— sovellettavat maksuehdot
— sovellettavat toimitusehdot
— kaikki alennukset ja hyvitykset.
8. Sen tuojana toimivan yrityksen nimi, jota yritys suoraan laskuttaa.
9 Yrityksen työntekijä, joka on laatinut kauppalaskun (työntekijän nimi), ja seuraava allekirjoitettu vakuutus:
”Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä kauppalaskussa tarkoitettujen tavaroiden myynti suoraan Euroopan unioniin vietäviksi tapahtuu [YRITYKSEN NIMI] tarjoaman ja Euroopan päätöksellä 2013/423/EU hyväksymän sitoumuksen soveltamisalan ja ehtojen mukaisesti. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

Liite III

VIENTISITOUMUSTODISTUS

Yrityksen myydessä hintasitoumuksen mukaisesti tavaraa Euroopan unioniin CCCME:n kutakin lähetyksen mukana olevaa kauppalaskua varten laatimassa vientisitoumustodistuksessa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1. Kiinan koneiden ja elektroniikan tuonti- ja vientikauppakamarin (CCCME) nimi, osoite, faksi- ja puhelinnumero
2. Kauppalaskun laativan, komission päätöksen 2013/423/EU liitteessä mainitun yrityksen nimi.
3. Kauppalaskun numero.
4. Kauppalaskun laatimispäivämäärä.
5. Taric-lisäkoodi, johon luokiteltuina laskussa tarkoitetut tavarat tullataan Euroopan unionin rajalla.
6. Tavaroiden tarkka kuvaus, jossa mainitaan
— tuotteen ilmoituskoodi (PCN)
— tavaroiden tekniset eritelmät, yrityksen käyttämä tuotekoodi (tarvittaessa)
— CN-koodi.
7. Vietyjen yksikköjen tarkka määrä watteina (moduulit ja kennot) tai kappalemääränä (kiekot).
8. Todistuksen numero ja viimeinen voimassaolopäivä (kolme kuukautta laatimisen jälkeen).
9. CCCME:n työntekijä, joka on laatinut todistuksen (työntekijän nimi), ja seuraava allekirjoitettu ilmoitus:
”Allekirjoittanut vakuuttaa, että tämä todistus annetaan lähetyksen mukana olevassa kauppalaskussa tarkoitettujen tavaroiden Euroopan unioniin suuntautuvaa suoraa vientiä varten, joka tapahtuu sitoumuksen mukaisesti, ja että tämä todistus on annettu [YRITYKSEN NIMI] tarjoaman ja Euroopan komission päätöksellä 2013/423/EU hyväksymän sitoumuksen soveltamisalan ja ehtojen mukaisesti. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä todistuksessa annetut tiedot ovat asianmukaiset ja että tämän todistuksen kattama määrä ei ylitä sitoumuksen ylärajaa.”
10. Päiväys.
11. Allekirjoitus ja CCCME:n leima.

Liite IV

Yrityksen myydessä polkumyyntitullin alaista tavaraa Euroopan unioniin kauppalaskussa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1. Otsikko: ”POLKUMYNTITULLIN ALAISIA TAVAROITA KOSKEVA KAUPPALASKU”.
2. Kauppalaskun laatineen yrityksen nimi.
3. Kauppalaskun numero.
4. Kauppalaskun laatimispäivämäärä.
5. Taric-lisäkoodi, johon luokiteltuina laskussa tarkoitetut tavarat tullataan Euroopan unionin rajalla.
6. Tarkka selkokielinen kuvaus tavaroista ja
— tuotteen ilmoituskoodi (PCN)
— ilmoituskoodin tekniset eritelmät
— yrityksen käyttämä tuotekoodi
— CN-koodi
— määrä (yksiköt ilmoitetaan moduulien ja kennojen osalta watteina ja kiekkojen osalta kappalemäärinä).
7. Myyntiehdot, joista ilmenee
— hinta/yksikkö (watti moduulien ja kennojen osalta ja kappalemäärä kiekkojen osalta)
— sovellettavat maksuehdot
— sovellettavat toimitusehdot
— kaikki alennukset ja hyvitykset.
8. Yrityksen työntekijä, joka on laatinut kauppalaskun (nimi ja allekirjoitus).”

Liite V

Euroopan  unionin virallinen lehti nro L 209 sivut 28–32

THT