Hoppa till innehåll

Ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker; nedsatt accis för småbryggerier

Utgivningsdatum 27.4.2015 11.42 | Publicerad på svenska 3.1.2017 kl. 10.13
Pressmeddelande

35/2015, ST/SR

Villkoren för den i 9 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) avsedda nedsatta accisen för småbryggerier ändras. Den övre gränsen för småbryggeriernas årsproduktion höjs till 15 miljoner liter från nuvarande 10 miljoner liter. Skattenedsättningen beviljas dock fortsättningsvis endast upp till 10 miljoner liter. Den i 9 § 1 mom. 1 punkten angivna största nedsättningen (50 %) utvidgas att omfatta en årsproduktion på 500 000 liter från nuvarande 200 000 liter. Till övriga delar förblir storleken på de skattenedsättningar som beviljas till småbryggerier för olika årliga produktionsmängder på nuvarande nivå.

Till nedsatt accis är berättigad ett småbryggeri som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra bryggerier, som utövar sin verksamhet fysiskt åtskilt från andra bryggerier och inte brygger på licens.

Lagändringen träder i kraft den 1 maj 2015. Den ändrade 9 § (383/2015) tillämpas dock från och med den 1 januari 2015. Tullen återbetalar till den skattskyldige för år 2015 den skatt som överbetalats innan lagändringen trädde i kraft.

TMD