Hoppa till innehåll

Ändring av anmärkning till kapitel 15 i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 13.9.2016 16.25 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 9.51
Pressmeddelande

80/2016, IOL

Kommissionen offentliggjorde den 13 september 2016 bifogade förordning (EU) nr 2016/1638 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 244, 13.9.2016, s. 1-2 . Förordningen innehåller en ändring av förklarande anmärkning 2 till kapitel 5 i Europeiska unionens kombinerade nomenklatur.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2017.

TMD