Hoppa till innehåll

Ändrad kontroll efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl

Utgivningsdatum 17.9.2020 13.40
Pressmeddelande

Kommissionen offentliggjorde i augusti en ny förordning (EU) 2020/1158 för kontroll av radioaktiviteten orsakad av olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl. Förordningen gäller livsmedel som är särskilt känsliga för radioaktiv strålning, såsom svampar och vilda bär.

I fortsättningen ska vissa livsmedelsprodukter åtföljas av ett formbundet officiellt intyg när de importeras från vissa länder (se bilaga I till förordningen). Sådana produkter är bl.a. svampar av släktet Agaricus, tranbär och blåbär (se bilaga II till förordningen). För sådana produktpartier ska en anmälan göras i TracesNT-systemet, och import av dem kan bara ske via godkända gränskontrollstationer (BCP). För närvarande är Vaalimaa, Helsingfors-Vanda flygplats och Nordsjö hamn (Håkansåkers gränskontrollstation) godkända gränskontrollstationer för icke-animaliska livsmedel.  Produkterna kontrolleras antingen vid en gränskontrollstation eller på importörens eget lager som är godkänt som annat kontrollställe (CP).

Ingen anmälan behöver göras i TracesNT-systemet om import av andra livsmedel än dem som nämns i den nya förordningen och dessa livsmedel behöver inte importeras via en gränskontrollstation.

Mera information om gränskontrollstationer och andra kontrollställen:
Ny forordning om offentlig kontroll
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1158

Kundmeddelande