Hoppa till innehåll

Höjd accisåterbäring till yrkesmässiga växthusodlare

4.12.2009 13.45
Pressmeddelande

175/2009, AS

I lagen om accis på flytande bränslen 1472/1994 har 10 a § ändrats med verkan fr.o.m. den 16 november 2009 (L 834/2009). Genom ändringen höjs den accisåterbäring som beviljas yrkesmässiga växthusodlare retroaktivt fr.o.m. den 1 juni 2009. Höjningen är 2,10 cent per liter för lätt brännolja och 1,00 cent per kilogram för tung brännolja. Efter höjningen utgör accisåterbäringen 5,85 cent per liter för lätt brännolja och 2,75 cent per kilogram för tung brännolja.

För juni-december 2009 utbetalas höjningen av accisåterbäringen till yrkesmässiga växthusodlare retroaktivt för lätt och tung brännolja. I höjning betalas 2,10 cent per liter för lätt brännolja och 1,00 cent per kilogram för tung brännolja.

För dem som fått återbäring för perioden januari-juni beviljas ytterligare återbäring för en del som motsvarar 30/181 av de återbäringsberättigade bränslen som använts under perioden i fråga. Vid ansökan om återbäring för hela året betalas extra återbäring för en del som motsvarar 214/365 av hela årets återbäringsberättigade bränslemängder. För perioden juli-december 2009 räknas återbäringen ut direkt enligt höjda återbäringsbelopp för bränslen som använts under perioden i fråga.

Tidpunkt för betalning av återbäring

Utbetalning av stöden inom energibeskattning förutsätter tillstånd av Europeiska gemenskapens kommission.

Kommissionen gav den 25 maj 2009 tillstånd till utbetalning av det förhöjda stödet. Kommissionens tillstånd gäller till och med den 31 december 2013.

Tullen inleder den retroaktiva utbetalningen av det förhöjda stödet för perioden januari-juni 2009 så snart som möjligt. Höjningen utbetalas med ett separat återbäringsbeslut. Kunderna behöver inte ansöka om höjningen utan den utbetalas på tjänstens vägnar till dem som fått stöd. Höjningarna för hela året 2009 och för perioden juli-december 2009 utbetalas på tjänstens vägnar till stödmottagarna utan separat ansökan från dessas sida.

Återbäring av bränsleaccis som använts inom jordbruket

Vid sidan av ändringen av accisåterbäringen till växthusodlare har man genom lagen 833/2009 ändrat lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket.

Enligt lagen återbetalas accis till yrkesmässiga jordbrukare på basis av den mängd lätt brännolja, tung brännolja och el som använts inom jordbruket. Beloppet av återbäringen är 5,85 cent per liter för lätt brännolja, 2,75 cent per kilogram för tung brännolja och 0,62 cent per kilowattimmar för el. Återbäringen genomförs tekniskt på ansökan i samband med beskattningen av inkomst från jordbruk.

För betalningen av accisåterbäringen inom jordbruket och för rådgivningen i samband med det ansvarar det skatteverk som verkställer sökandens inkomstbeskattning.

TMD