Hoppa till innehåll

Alla AEO-ansökningar lämnas elektroniskt fr.o.m. 16.12.2019

Utgivningsdatum 5.12.2019 8.15
Pressmeddelande

Från och med början av oktober har alla ansökningar om AEO-tillstånd lämnats via den elektroniska eAEO-tjänsten som hör till EU:s e-tjänster. Den andra fasen av ibruktagandet av tjänsten inleds 16.12.2019. Detta innebär att alla nya ansökningar om AEO-tillstånd eller ansökningar om ändring framöver ska lämnas elektroniskt. Efter detta får pappersblanketter endast användas vid reservförfarandet.

Inloggning i eAEO-tjänsten kräver Suomi.fi-identifikation och/eller -fullmakter. Verkställande direktören eller en person med firmateckningsrätt vid företaget ska ge tillbörliga fullmakter till personen som sköter om företagets tillståndsärenden. I eAEO-tjänsten använd endast en fullmakt: Ansökan om tillstånd för tullverksamhet. Med denna fullmakt kan man bläddra i, förbereda och ansöka om nya AEO-tillstånd. Den används också då man ansöker om ändring av gällande AEO-tillstånd.

Läs mer om vad verkställande direktören och användaren av eAEO-tjänsten ska göra innan man loggar in i tjänsten:
Identifikation i EU:s e-tjänster

Användaranvisningarna för eAEO-tjänsten publiceras senare på Tullen webbplats. Tjänsten stöder tills vidare endast Mozilla Firefox och Google Chrome webbläsare.

Mera information: aeo(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering