Hoppa till innehåll

Aktuella översikten ”Tulldeklareringen förändras” har publicerats

Utgivningsdatum 13.9.2019 8.00
Pressmeddelande

Reformen av tullklareringssystemet framskrider och inom EU tas nya gemensamma tjänster i bruk den 1 oktober 2019. Titta på inspelningen av den aktuella översikten för att få veta hur förändringarna påverkar ditt företag.

Den aktuella översikten är indelad i följande delområden:

  • Lägesrapport för reformen av tullklareringssystemet
  • Ansökan om bindande klassificeringsbesked görs fr.o.m. den 1 oktober genom EU:s gemensamma system
  • eAEO-ansökningar och eAEO-beslut behandlas fr.o.m. den 1 oktober i EU:s gemensamma system
  • Tullens tjänst Tillstånd och ansökan om tillstånd
  • Tullens e-tjänster övergår stegvis till Suomi.fi-identifikation

Inspelningen hittar du på finska och svenska på vår webbplats.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering